โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมได้เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม

1.นวัตกรรมของผู้บริหารปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ส่งผลงานชื่อนวัตกรรมชื่อเรื่องลิงค์ดาวน์โหลดผลงาน
นายอดิศักดิ์ อาษาราชนวัตกรรมการบริหารจัดการการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ Adisak Modelhttps://drive.google.com/open?id=1uIckdqHAm3NSIZgSvaPClSCpwqBBmDZy

2.นวัตกรรมของครูปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ส่งผลงานชื่อนวัตกรรมชื่อเรื่องลิงค์ดาวน์โหลดผลงาน
นางโศจิรัตน์ ใ่ายคำตานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบันทึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษhttps://drive.google.com/open?id=1E2Csyauz5nsqO5FsLu6RY1mM0XS8uOPj
นายปัญจะ พันธ์แก่นนวัตกรรมการเรียนการสอนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายhttps://drive.google.com/open?id=1Ooj5BRHXzYw-44IF_-bmR3MoQhwGQJwE
นางมาริสา พงษ์ธนะพิสิษนวัตกรรมสื่อการสอนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมhttps://drive.google.com/open?id=1VdBhhbzABCi1QorcNdfOCRviJ4Pqx8ZK
นายสุทธิพงษ์ บุญมากนวัตกรรมสื่อการสอนรายงานนวัตกรรมทดสอบก่อนเรียนด้วยเกมส์ kahoot-2564https://drive.google.com/open?id=14WYnvDRRb1cWIbFIj_I6qnJMp_b6TghU

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น